Anketa k rekonstrukci Podhůrské ulice

25.06.2019 18:17

Z dosavadních jednáních na MMHK vyplynuly dvě varianty "navazující infrastruktury na Svinarský most".

Zajímá nás Váš názor na tuto věc. Vyslovit se můžete v anketě na facebooku i na webu KMS, e-mailem, případně do schránky KMS.

Zde je popis variant, níže naleznete přílohy.

  • První varianta počítá s e zastávkami MHD na současném místě, tedy ve směru Parlament, druhá se zastávkami na druhé straně křižovatky ve směru Blešno.
  • Druhá varianta vyplynula v průběhu řešení, kdy projektant dle zadání navrhl řešit západní část ul. Podhůrská jako zklidněnou, s preferencí pěších a cyklistů, kde pro cyklisty jsou navrženy ochranné pruhy pro cyklisty. DPmHK odmítá provoz MHD po takto koncipovaném uspořádání ulice z důvodu bezpečnosti provozu. Zástupci KMS vyjádřili zájem, aby zůstala obslužnost MHD ve východní části ul. Podhůrská (Svinárek) alespoň pro dopravu dětí do/ze škol – tedy v ranních a odpoledních hodinách.
  • Uspořádání západní větve ulice Podhůrská přináší její výrazné zklidnění s preferencí pěších a cyklistů, ale nově bez provozu MHD, která by byla trasována přes Svinárky a I/11 dle přílohy B2.3 Situace
  • Přemístění současné zastávky Podhůrská na druhou stranu křižovatky směr Blešno – její přemístění nemá vliv na obslužnost MHD této lokality u mostu. Naopak tato varianta umístění zastávek je vhodnější z pohledu pěších tras ve směru most (na druhý břeh řeky), kde se minimalizuje počet křížení s vozovkami. Pro tuto stranu mostu se počet křížení s vozovkami prakticky nemění, pouze v relaci ulice U Mlýna by lidé ve směru od centra museli nově překonat vozovku (ul. Podhůrská). Zároveň na tomto východním rameni je teoreticky možné uvažovat nad přechodem místo místa pro přecházení. Na současném místě zastávek nahrazení místa pro přecházení za přechod není prostorově a dopravně možné.
  • Přemístění zastávek mimo lokalitu u restaurace U Karla umožňuje zřízení parkovacích kapacit u této restaurace, přináší dopravní zklidnění této lokality a její zpřehlednění, což má výrazně pozitivní vliv na překonávání této části ulice pěšími a menší zábory zeleně v jižní části této ulice (bez zastávky již není nutné odsouvat chodník do zeleně kvůli nárokům na širší komunikaci se zastávkou)
  • Realizace zastávek ve Svinárkách a systémová obslužnost MHD této lokality
  • Do budoucna bude připravena obslužnost MHD rozvojových ploch na severní straně ul. Bratří Štefanů – sinice I/11 – případné zřízení zastávky v těchto místech cca u křižovatky s ul. Slatinská zlepší i obslužnost MHD této části Svinar (Svinárek) v jižní části této silnice I/11.

 

Kontakt

Komise místní samosprávy Svinary Dubinská 301
Hradec Králové-Svinary
500 09
kmsSvinary@mmhk.cz