Veřejná schůze ve Svinarech - 11. 9. 2019

03.09.2019 21:26

Vážení spoluobčané,

zveme Vás na veřejnou schůzi se zástupci města a dalších institucí, která se bude konat dne 11. 9. 2019 ve Svinarech v restauraci U Pírků od 18. hodin. Tematické okruhy budou:


 

 

1. Doprava ve Svinarech
a) Zklidnění dopravy (zachování přechodů, měření rychlosti, omezení dopravy na most)
b) Zřízení a dokončení cyklostezek (Svinary - Stříbrný rybník, Podhůří - Slezské Předměstí)
c) Kruhový objezd Parlament
2. Rozvoj Svinar
a) Prostor pro občanskou vybavenost
b) Etapizace a regulace případné výstavby
c) Regulativ, zachování charakteru vesnice
3. Komunikace MM HK s KMS
a) Priority KMS, vyjádření k prioritám
b) V běžných záležitostech
4. CTP
1. Řešení křižovatky Slatinská s I/11, dopravní propustnost ve směru Svinary - Slatina a obráceně, odbočování kamionů a dodávek obsluhujících CTP.
2. Návrh protihlukových opatření podél I/11 a dalších investic v místní části Svinary, jejichž realizace by byla provedena v rámci "vstřícných kroků" firmy CTP.
5. Možnost komplexní obnovy vodního díla "Haltýře" v sousedství ulice Pod Haltýřem.

1. Doprava ve Svinarech

a) Zklidnění dopravy (zachování přechodů, měření rychlosti, omezení dopravy na most)

b) Zřízení a dokončení cyklostezek (Svinary - Stříbrný rybník, Podhůří - Slezské Předměstí)

c) Kruhový objezd Parlament

2. Rozvoj Svinar

a) Prostor pro občanskou vybavenost

b) Etapizace a regulace případné výstavby

c) Regulativ, zachování charakteru vesnice

3. Komunikace MM HK s KMS

a) Priority KMS, vyjádření k prioritám

b) V běžných záležitostech

4. CTP

a. Řešení křižovatky Slatinská s I/11, dopravní propustnost ve směru Svinary - Slatina a obráceně, odbočování kamionů a dodávek obsluhujících CTP.

b. Návrh protihlukových opatření podél I/11 a dalších investic v místní části Svinary, jejichž realizace by byla provedena v rámci "vstřícných kroků" firmy CTP.

5. Možnost komplexní obnovy vodního díla "Haltýře" v sousedství ulice Pod Haltýřem.

Kontakt

Komise místní samosprávy Svinary Dubinská 301
Hradec Králové-Svinary
500 09
kmsSvinary@mmhk.cz